13—23.06.2019
Koba De Meutter – Presentatiestukken

N1 Koba De Meutter

Tijdens haar resi­den­tie in de N+1 Projectruimte van Cas-co ont­wik­kel­de Koba De Meutter werk dat gepre­sen­teerd wordt op de ten­toon­stel­ling Presentatiestukken. Tijdens de ope­ning gaat ze in gesprek met Sammy Ben Yakoub (Cas-co) over haar werk. Koba De Meutter maakt han­di­ge scha­kels, ver­bin­din­gen en tus­sen­stuk­ken die niet alleen kun­nen bestaan. Ze kun­nen gecom­bi­neerd wor­den in ver­schil­len­de situ­a­ties en op ver­schil­len­de plaat­sen. Functionaliteit zorgt voor ont­moe­tin­gen die de bestem­ming en moge­lijks de duur van een instal­la­tie bepa­len. Rond sculp­tu­ren wor­den gebeur­te­nis­sen moge­lijk. In een lege ruim­te maakt Koba struc­tu­ren die door hun mobie­le aan­we­zig­heid uit­no­di­gen om iets anders te tonen. Vernissage & Artist talk Koba De Meutter in gesprek met Sammy Ben Yakoub 13.06.19, 19u (onder­deel van Let’s Talk Leuven) Werk- & resi­den­tie­pe­ri­o­de N+1 17.0413.06.19 Tentoonstellingsperiode 13.0623.06.19 OPEN don­der­dag — zater­dag: 17u — 20u op afspraak: con­tact Cas-co Beeld: Koba De Meutter