22—30.03.2018
Marjolein Guldentops – (To Take) A Form To Make A Form

N1 Marjolein Guldentops To Take A Form To Make A Form

Tijdens haar deel­na­me aan de Open M ten­toon­stel­ling There’s Always More to See (2017) ont­ving Guldentops de Cas-co Open M Award met de uit­no­di­ging een nieuw artis­tiek pro­ject bin­nen N+1 Project Space te ontwikkelen.

Van 22 tot 30 maart pre­sen­teert ze het resul­taat van haar pro­ject ‘ (to take) a form to make a form’ waar­bij de video­kun­ste­na­res de bouw­si­tes aan de Vaartkom in rela­tie brengt tot de con­struc­tie van beeld en taal in haar videowerk.

Nota: N+1 is de voor­ma­li­ge naam van een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­plek voor star­ten­de, beel­den­de kun­ste­naars in Cas-co. Tussen 2016 en 2022 leg­den 15 kun­ste­naars een tra­ject af in de ruim­te, zorg­zaam bege­leid door kunst­edu­ca­tor Sammy Ben Yakoub. Vanaf 2023 werd de plek, en het tra­ject, onder­deel van kun­ste­naars­plat­form Off the Grid.