05.10.2021, 00:00—00:00
SEASON #4: OFFSIDE (DE EENZAMEN)

242504300 924092534861650 4183375202408442917 n

BONNEFOOI – De Eenzamen

zou jij het kun­nen?
gewoon een keer ver­trek­ken
en niet meer terug­ko­men
slaap­plek onbe­kend
maal­tijd ook­een fietsno­ma­de wor­den
je schou­ders opha­len
voor alles wat je wel en niet hebt bereikt
de weg is ons huis
de wereld ligt aan onze voe­ten
omdat je ergens moet begin­nen
ga ik het alvast een maand­je pro­be­ren
ik heb jouw hulp nodig
wel­ke rich­ting moet ik op?of fiets je
– al is het maar een stuk­je –
mee naar het onbekende?


BONNEFOOI is een fietsper­for­man­ce door Jordi Möllering en deel van een fiets­reis door Europa. Er zijn pre­sen­ta­tie­mo­men­ten in Maison Florida, Hasselt en Off the, Grid. En wie weet ook nog wel op ande­re plek­ken… Bonnefooi is een ode aan het onver­wach­te. Na het WK Wielrennen is Bonnefooi een WK omar­men van het onbe­ken­de. Kom graag op de fiets!


ENGLISH

BONNEFOOI is a cycling per­for­man­ce by Jordi Möllering and part of a cycling trip through Europe. There are pre­sen­ta­ti­on moments in Maison Florida, Hasselt and Off the, Grid. And who knows, may­be in other pla­ces too… Bonnefooi is an ode to the unex­pec­ted. After the World Cycling Championships, Bonnefooi is a World Cup embra­cing the unknown. Please come by bike!

243460335 928736051063965 6472418882224296369 n