30.09.2018, 00:00—00:00
SOLO #6: Aay Liparoto

AAY LIPAROTO 2

De rol­lui­ken zijn omlaag tij­dens mijn avond­wan­de­lin­gen. Het is slechts de gloed van een TV-scherm die me ver­ze­kert dat ik niet alleen ben.” (Aay Liparoto)

In augus­tus streek Aay Liparoto neer in Machelen-aan-de-Leie, als der­de resi­dent van SOLO zomer­re­si­den­tie 2018. Op zon­dag 30 sep­tem­ber was de kapel de hele dag open voor publiek. De nacht ervoor kon je in de kapel kam­pe­ren met Aay.

EVERYONE’S INVITED!

Aay nodig­de je uit om de laat­ste nacht van de SOLO resi­den­tie te komen kam­pe­ren in de kapel en deel te wor­den van het publie­ke moment op zon­dag 30 sep­tem­ber. Families, vrien­den en vreem­de­lin­gen waren welkom.

Valerie Verhack (M – Leuven, Leuven) schreef een ABC over Liparoto’s kunst­prak­tijk en het werk in SOLO » Van Aay tot Zed, en alles ertus­sen­in – Valerie Verhack over Aay Liparoto [.pdf]

In SOLO con­cen­treer­de Liparoto zich op de begrip­pen onder T”, O” en V”:

T van tekst als medi­um, dat een zelf­de auto­no­mie kan heb­ben als meer visu­e­le media zoals video of performance.’ 

O van ont­moe­tin­gen die cen­traal staan in het werk van Aay.’ 

V van vreem­de­ling, of eer­der het gevoel een vreem­de te zijn bin­nen een nieu­we omgeving.’

*

PUBLIEK MOMENT

zon­dag 30 sep­tem­ber 11:0017:00

SOLO zomer­re­si­den­tie, Petegemstraat/​Leihoekstraat,

Machelen¬aan-de-Leie

*

SOLO ZOMERRESIDENTIE 2018

Uit 49 dos­siers stel­de de jury/​begeleidingscommissie (Alan Quireyns – AIR Antwerpen, Danielle van Zuijlen – NUCLEO, Gent, Valerie Verhack- M – Leuven, Leuven, Louise Osieka – CIAP, Hasselt en Piet Coessens – Roger Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie) het vol­gen­de pro­gram­ma samen: