09.11—17.12.2017
STUK #1: MAARTEN VANERMEN – UNTITLED STACKINGS

Stuk maarten vanermen

Vanaf 9 novem­ber star­ten Cas-co en STUK een pre­sen­ta­tie­plat­form voor beel­dend kun­ste­naars ver­bon­den aan Cas-co. Het ver­nieuw­de STUKcafé biedt voort­aan expo­ruim­te aan Cas-co resi­den­ten (N+1 & STUDIO) die de bezoe­kers zul­len ver­ras­sen met een serie van inter­ven­ties, video’s, gra­fisch en beel­dend werk recht uit de Cas-co Studio’s. De kick-off wordt ver­zorgd door kun­ste­naar Maarten Vanermen (1986). Hij pre­sen­teert een nieu­we pro­duc­tie waar­bij hij via een live feed de steeds ver­an­de­ren­de lucht­beel­den boven STUK streamt in een twee­le­di­ge video­pre­sen­ta­tie; naast het ori­gi­ne­le beeld van de natuur­lij­ke gra­di­ënt in de lucht zie je het gea­na­ly­seer­de beeld van die­zelf­de lucht in de vorm van een digi­ta­le gra­di­ënt. Vanermen toont deze nieu­we sculp­tuur in com­bi­na­tie met een aan­tal wer­ken uit de serie prints untit­led stac­kings” die ook opge­bouwd zijn via het­zelf­de procédé.

OPENING:

09.11, 19u

STUK

Naamsestraat 96

Leuven

ON VIEW:

9.1117.12