Aukje Koks:
SOLO #4Periode: 01.06—01.07.2018

Aukje Koks (°1977, Nederland) woont en werkt in Brussel. Ze sug­ge­reert in haar werk een ande­re rea­li­teit, één die net geen illu­sie te noe­men is. Koks was resi­dent aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Ze won in 2005 de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Haar werk werd onder ande­re ten­toon­ge­steld in Gemeentemuseum Den Haag, Stedelijk Museum Schiedam en Museum Dhondt-Dhaenens in België. Haar werk maakt deel uit van ver­schei­de­ne publie­ke en privécollecties.


Website
Partnership(s): UFO
Aukje 1 Aukje 23 1 SOLO Aukje Koks 2 SOLO Aukje Koks Aukje 16 Aukje 11

Aukje Koks:
SOLO #4

Aukje Koks start­te op 1 juni haar zomer­re­si­den­tie SOLO 2018 in Machelen-aan-de-Leie.

Al in 2011 con­fron­teer­de Luk Lambrecht in C.C. Strombeek het werk van de Nederlandse kun­ste­na­res met teke­nin­gen van Raveel. Nu leeft en werkt ze een maand lang in de voor­ma­li­ge Mariakapel naast het Roger Raveelmuseum. Over hoe Koks voor dit nieu­we pro­ject de gren­zen van het beeld opzoekt, schreef Louise Osieka (CIAP, Hasselt) de bege­lei­den­de tekst Gedachten van glas.

De voor­ma­li­ge Mariakapel wordt beschik­baar gesteld door inter­com­mu­na­le VENECO, die ook ont­werp en bouw van de ver­blijfs­mo­du­le moge­lijk maakte.

Activiteiten

Verleden activiteiten