compagnie DofT:
Tweestrijd


30CC-Residentie
Periode: 03—09.07.2017

Leden: Jonas Vermeulen en Nele Vermeulen.

Collectief dOFt – uit te spre­ken als d of t’ – met de d” van dans en de t” van the­a­ter, want vaak twij­felt het publiek bij hun voor­stel­lin­gen over de exac­te dis­ci­pli­ne: is het nu dans of the­a­ter? Collectief dOFt cre­ëert voor­stel­lin­gen met eigen spel­lings­re­gels’.


Website
Partnership(s): Eigen Kweek, 30CC
Screenshot 2018 05 08 15 30 17 30 CC resientie compagnie Dof T theatermaker Bram Kelchtermans 1

compagnie DofT:
Tweestrijd

Vanaf maan­dag 4 juli start col­lec­tief DofT met een kor­te resi­den­tie van één week ter voor­be­rei­ding van hun nieu­we pro­duc­tie Tweestrijd, die begin sep­tem­ber in pre­mi­è­re gaat.