06.05.2017, 00:00—00:00
Open Studio's 2017

OPEN STUDIOS Leuven

Zaterdag 6 mei pre­sen­te­ren Cas-co en Batiment A de eer­ste edi­tie van OPEN STUDIO’S LEUVEN samen met part­ners 30CC en M – Leuven.

Die dag zet­ten de kun­ste­naars van Cas-co en Batiment A de deu­ren van hun werk­ruim­tes open voor publiek en tonen ze hoe er ach­ter de scher­men door kun­ste­naars en kun­sten­or­ga­ni­sa­ties samen­ge­werkt wordt aan de ont­wik­ke­ling van artis­tie­ke prak­tij­ken en pro­jec­ten in Leuven. En dit doen ze via een pro­gram­ma met o.a. expo, publie­ke pre­sen­ta­ties van work in pro­gress van artis­tie­ke makers en in situ gepre­sen­teerd werk. Die avond wordt de win­naar van Cas-co Open M Award bekend­ge­maakt en vie­ren Cas-co en part­ners fees­te­lijk de 2e ver­jaar­dag van hun kun­ste­naars­wer­king in dans­club EFEMEER.