Arnaud De Wolf & Calixte Poncelet – TIFF

Arnaud De Wolf Calixte Poncelet TIFF

De expo 31 days of.tiff (high­ligh­ting emer­ging ima­ge makers) maakt deel uit van Futures, een Europees net­werk rond jong foto­gra­fisch talent. Deze zomer pre­sen­te­ren 10 gese­lec­teer­de jon­ge foto­gra­fen hun werk in FoMu en in sep­tem­ber tij­dens UNSEEN in Amsterdam, waar­on­der Cas-co resi­den­ten Arnaud De Wolf en Calixte Poncelet.

Samen met werk van Alexey Shlyk, Jeroen Bocken, Maria Baoli, Massao Mascaro, Pauline Beugnies, Pauline Niks, Sine Van Menxel en Thomas Nolf.

ope­ning: 28.06.2018, 20u

expo: 29.06.- 29.07.2018

FOMU, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen

Arnaud De Wolf Calixte Poncelet TIFF