Kaïn Walgrave & Siemen Van Gaubergen – Wegbeschrijving / Plaatsbepaling

Kain Walgrave Siemen Van Gaubergen Wegbeschrijving Plaatsbepaling

Voor de ten­toon­stel­ling Wegbeschrijving-Plaatsbepaling’ in Sint-Lukasgalerie ver­trek­ken kun­ste­naars Van Gaubergen en Walgrave van­uit het raak­vlak tus­sen hun praktijken.

Beide kun­ste­naars gebrui­ken in de tot­stand­ko­ming van hun werk het pro­ces of het pro­ces­ma­ti­ge vaak als een beschrij­ven­de en dus rich­ting­be­pa­len­de gids.

De dub­be­le titel Wegbeschrijving / Plaatsbepaling ver­wijst naar de twee­le­di­ge moge­lijk­heid om rich­ting te bena­de­ren. De ene ver­on­der­stelt ori­ën­ta­tie ten opzich­te van de weg die afge­legd kan wor­den, de ande­re ten opzich­te van de loca­tie van waar­uit of waar naar­toe gena­vi­geerd wordt.

Voor deze ten­toon­stel­ling pre­sen­te­ren de kun­ste­naars een nieu­we editie.

OPENING

22.02.18, 19u

Sint-Lukas Galerie, Paleizenstraat 116, Brussel

EXPO:

23.02.- 31.03.2018

Woe – Zat 14 – 17u

Kain Walgrave Siemen Van Gaubergen Wegbeschrijving Plaatsbepaling