Throwback to 'Les adultes ______ se lever tôt pour travailler.' by Cédric Urbanski

Casco insta 1

ENG

With gre­at plea­su­re, we are loo­king back on the exhi­bi­ti­on Les adul­tes ______ se lever tôt pour tra­vail­ler.’ by Cédric Urbanski as the result of his three-months resi­d­en­cy in N+1. Urbanski annexed our offi­ces and kit­chen as an exten­si­on of the exhi­bi­ti­on space/​atelier. There, he showed a series of pain­tings besi­des a col­lec­ti­on of domestic objects. Thank you for the gre­at work! It was gre­at to have you here in Cas-co.NL

Met veel ple­zier kij­ken we terug op de ten­toon­stel­ling Les adul­tes ______ se lever tôt pour tra­vail­ler.’ van Cédric Urbanski als resul­taat van zijn resi­den­tie van drie maan­den in N+1. Urbanski annexeer­de onze kan­to­ren en keu­ken als uit­brei­ding van de tentoonstellingsruimte/​atelier. Daar toon­de hij een serie schil­de­rij­en naast een ver­za­me­ling huis­hou­de­lij­ke objec­ten. Bedankt voor het gewel­di­ge werk! Het was heer­lijk om je hier in Cas-co te hebben.

Casco insta 2
Casco insta 3
Casco insta 4
Casco insta 5
Casco insta 6
Casco insta 7
Casco insta 8 1
Casco insta 9 1
Casco insta 10 2