Podcast: An Roovers

Welkom bij een nieu­we afle­ve­ring van Studio, een pod­cast van Cas-co. Vandaag heb ik het genoe­gen om een bezoek te bren­gen aan kun­ste­naar An RooversIk kom in het ate­lier van An, op de gelijk­vloers van het oude pak­huis van Cas-co. klei­ne ramen, rek­ken vol met staal­tjes klei en ande­re aard­soor­ten: in ver­schil­len­de kleu­ren, tex­tu­ren, in door­zich­ti­ge dozen, gela­beld met plaats en datum,… ver­der zie ik teke­nin­gen aan de muur, heel een­vou­di­ge sobe­re teke­nin­gen met voor­na­me­lijk lij­nen, soms in aard­kleur, ook lij­nen uit klei op de grond, aan het dro­gen, som­mi­ge bar­sten, ande­re niet. Een oven en kera­misch werk aan de muur. Een bij­zon­de­re plek, zo zal blij­ken, waar ik in gesprek ga met An over haar werk.