Podcast: Bram Kerkhofs

Welkom bij een nieu­we afle­ve­ring van stu­dio, een pod­cast van Cas-co. Vandaag heb ik het genoe­gen om een bezoek te bren­gen aan desig­ner, docent vorm­ge­ver Bram Kerkhofs. Het gro­te ate­lier op het ver­diep in het oude pak­huis van cas­co, gro­te indu­stri­ë­le ramen, naast het raam een rek met geas­sem­bleer­de modu­les autos, cami­ons, het lijkt wel speel­goed, ver­der een soort klei­ne gesti­leer­de para­chu­te in test­fa­se, gro­te tafels met uit­ge­te­ken­de modu­les, plan­nen, meta­len objec­ten, twee stu­den­ten aan het werk aan een pro­to­ty­pe, een lamp
aan de muur dat uit een aan­tal een­vou­di­ge lij­nen bestaat en een hou­ten gewricht, ver­schil­len­de mate­ri­a­len op de tafels en aan de muren, tex­tu­ren, struc­tu­ren, roos­ters… En zoals in de mees­te ate­liers in Cas-co, veel stil­te en licht, een bij­zon­de­re plek, zo zal blij­ken, waar Bram Kerkhofs zijn prak­tijk als desig­ner uitoefent.