Podcast: Jan Duerinck

Welkom bij een nieu­we afle­ve­ring van Studio, een pod­cast van Cas-co. Vandaag heb ik het genoe­gen om een bezoek te bren­gen aan kun­ste­naar jan Duerink. Ik kom in het ate­lier van Jan, een lang­wer­pi­ge ruim­te, met een zelf­ge­maak­te mez­za­ni­ne waar heel wat werk ligt, ver­der een DIY zetel, heel wat plaas­te­ren afgiet­sels van ras­ters en plas­tie­ken zak­ken, aan de muur ver­schil­len­de beel­den, digi­taal gra­fisch ele­men­ten, op de ven­ster­bank van het gro­te indu­stri­ë­le raam een aan­tal voor­wer­pen, ket­tin­gen, spel­den, een oran­je band om mate­ri­aal mee samen te bin­den. De geur van de kof­fie die aan het door­lo­pen is, de zon die bin­nen schijnt , en wij zijn klaar om het over deze bij­zon­de­re plek te heb­ben en het werk dat Jan hier al een tijd­je maakt.