Boek / Book: Jonas Beckers & Jan Duerinck - Tiktaalik

In 2020 ver­scheen de dicht­bun­del Tiktaalik van Jonas Beckers. In deze bun­del stelt de dich­ter zich een aan­tal maat­schap­pe­lijk rele­van­te vraag­stel­lin­gen, zoals wel­ke hou­ding neemt de mens aan tegen­over de ander, de natuur en de tech­no­lo­gie? Welke rol speelt de taal hier­in? Jonas Beckers bevraagt de aso­ci­a­le hou­ding van de mens tegen­over de natuur en poneert de idee dat de mens mis­schien opnieuw in de rivier dient te gaan zwijgen?

Tiktaalik jonasbeckers Jan Duerinck