Podcast: Lore Stessel

Welkom bij een nieu­we afle­ve­ring van Studio, een pod­cast van Cas-co.

Vandaag heb ik het genoe­gen om een bezoek te bren­gen aan kun­ste­naar Lore Stessel. Ik kom in het ate­lier van Lore, er han­gen wer­ken aan de muur, gro­te doe­ken met zwart wit foto afdruk­ken, licha­men, dan­sers, land­schap­pen,.. Werken opge­sta­peld op een zelf­ge­bouw­de hou­ten mez­za­ni­ne, ver­der in het ate­lier nog wat plan­ten en boe­ken, en voor­al veel stil­te en licht, een bij­zon­de­re plek, zo zal blij­ken, waar Lore Stessel al gerui­me tijd haar prak­tijk houdt.