Editie / Edition: Maarten De Laet

Maarten De Laet’s kin­der­ja­ren wer­den zorg­vul­dig op video vast­ge­legd door diens vader. Dit hoed­je is geba­seerd op een video waar­in de drie­ja­ri­ge Maarten ver­kleed is als clown tij­dens car­na­val. Het beeld­je tracht dat spe­ci­fie­ke moment te cap­te­ren zodat het niet ver­ge­ten wordt.

Casco annext edities03