Activiteiten

KU[N]ST Leuven

KU[N]ST Leuven rea­li­seert groot­scha­li­ge cul­tu­re­le fes­ti­vals. De rij­ke geschie­de­nis van de stad en het weten­schap­pe­lijk onder­zoek van de KU Leuven komen in deze fes­ti­vals op een ver­ras­sen­de wij­ze samen. Hoogtepunt van de stads­pro­jec­ten is een inter­na­ti­o­na­le bruik­leen­ten­toon­stel­ling in M – Museum Leuven. De orga­ni­sa­tie en coör­di­na­tie ligt in han­den van KU[N]ST Leuven.