29.07—29.08.2021
Toonmoment: Yannick Ganseman & Jivan van der Ende

Werk jivanvanderende

M enga­geert zich voor opko­mend talent. Van pro­jec­ten zoals The Constant Glitch’ tot de M‑residentie in Cas-co waar­bij M opko­men­de kun­ste­naars de kans geeft om in de bes­te omstan­dig­he­den en met des­kun­di­ge bege­lei­ding nieuw werk te cre­ë­ren. Deze zomer tonen twee jon­ge kun­ste­naars, de eer­ste twee M‑residenten van 2021, hun nieu­we creaties.

Van don­der­dag 29.07 tot en met zon­dag 29.08 tonen Yannick Ganseman en Jivan Van der Ende hun werk aan het publiek. En er is meer. Op don­der­dag 26.08 om 18:00 en 19:00 staat er zelfs een live per­for­man­ce van Jivan op het programma.

Werk jivanvanderende
Mresidentie yganseman 03