30.03—14.05.2017
OPEN M @ CAS-CO

Download 1
Download 1

Voor de vier­de edi­tie van Open M brengt M – Leuven beel­dend werk van kun­ste­naars met een band met Vlaams-Brabant naar de ruim­tes van Cas-co.

Voor de ten­toon­stel­ling There’s Always More to See selec­teer­de gast­cu­ra­tor Flor Bex foto­gra­fisch werk, video en ruim­te­lij­ke instal­la­ties van Arnaud De Wolf, Bastiaan van Aarle, Ash Bowland, Dieter Daemen, Dieter Van Caneghem, Dirk Roseport, Marjolein Guldentops, Pierre Philippe Hofmann, Katrin Kamrau, Olivier Leu, Paul D’Haese en Pieter Léon Vermeersch.

Kunstenaar Arnaud De Wolf is één van de hui­di­ge Cas-co resi­den­ten en het in de expo gepre­sen­teer­de werk van Ash Bowland werd gepro­du­ceerd tij­dens haar N+1 resi­den­tie­pe­ri­o­de in 2016.

Voor de eer­ste keer zal ook de Cas-co Award uit­ge­reikt wor­den aan één van de OPEN M deel­ne­mers op zater­dag 6 mei. Een selec­tie­com­mis­sie selec­teert 1 kun­ste­naar van Open M voor een resi­den­tie- en pre­sen­ta­tie­pe­ri­o­de bin­nen het artis­tie­ke pro­gram­ma N+1 van Cas-co. Verder zal een pro­fes­si­o­ne­le jury en het publiek twee kun­ste­naars selec­te­ren voor een solo­ten­toon­stel­ling in het FeliXart Museum of in Cc Strombeek.

Heb je de ten­toon­stel­ling OPEN M gemist? Geen nood, want je kan de ten­toon­stel­ling nog ont­dek­ken tij­dens een vir­tu­e­le 360°-rondleiding!