Verzamelingen

Vlaggen

Off the Grid, het pre­sen­ta­tie­plat­form van Cas-co, instal­leer­de samen met het Gentse col­lec­tief 019 een vlag­gen­mast op de speel­plaats van Brede School Stroom. Deze mast van 20 meter vormt een per­ma­nen­te ten­toon­stel­lings­ruim­te in de open­ba­re ruim­te: elk jaar wor­den vier vlag­gen van onge­veer 54m² ont­wor­pen door kun­ste­naars die ver­bon­den zijn met de Leuvense sce­ne of Cas-com­­mu­­ni­­ty. Het pro­ject speelt actief in op de snel ver­an­de­ren­de omge­ving van de Vaartkom met al zijn indu­stri­eel erf­goed en nieuw­bouw­pro­jec­ten. De Leuvense vlag­gen rei­zen ver­vol­gens naar Gent en vice versa.